Diensten

Human Capital Alert is het bureau op het gebied van begeleiding inzake langdurige arbeidsongeschiktheid. Onze activiteiten beginnen vanaf de 104 weken loondoorbetalingsperiode en gaan door tot 10 jaar later in het geval van WGA casemanagement. Wij hebben veel langdurige klantrelaties waarbij we onze opdrachtgevers en hun organisaties goed leren kennen.

h

Risico-analyse en advies verzuim

104 weken loondoorbetaling bij verzuim: die verplichting hebben werkgevers naar werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. In deze twee jaar krijgen werkgevers te maken met een aantal risico’s waardoor verzuimdossiers eenvoudig kunnen uitgroeien tot hoofdpijndossiers. Wij helpen organisaties om het niet zover te laten komen.

Lees meer
h

Ziektewetcasemanagement

Met Ziektewet Casemanagement kunt u financiële schade door ziektewetclaims reduceren en WGA-instroom zoveel mogelijk beperken. U krijgt meer grip op het herstel en de re-integratie van arbeidsongeschikte ex-medewerkers. En wie eigenrisicodrager is of wil worden: met onze ondersteuning voldoet u probleemloos aan alle verplichtingen voor de Ziektewet.

Lees meer
h

Herbeoordeling WGA

Heeft u (ex-)werknemers met een WGA-uitkering en bent u publiek verzekerd hiervoor bij het UWV? Dan kunt u waarschijnlijk besparen op de toegerekende lasten. Door inzicht te krijgen in de actuele situatie van uw (ex-)werknemer is het mogelijk dat de uitkering of de duur van de uitkering wijzigt. Vraag op het juiste moment een herkeuring aan!

Lees meer
h

Bezwaar en beroep

Overweegt u een procedure omtrent bezwaar en beroep? Heeft UWV een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent of waar u grote twijfels over heeft? Dan bent u zeker niet de enige. Onze bezwaarspecialisten zijn regelmatig succesvol in het aanvechten van beslissingen van UWV (bezwaar) of de rechtbank (beroep). Wat mag u van ons verwachten?

Lees meer
h

WGA Casemanagement

Werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn, hebben samen met de (ex-)werknemer de verplichting om de re-integratie zo goed mogelijk vorm te geven. Ook komen de kosten van de uitkering voor hun rekening. Deze periode kan duren tot maximaal tien jaar. Wij ondersteunen met WGA-casemanagement.

Lees meer
h

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Human Capital Alert brengt passende re-integratiemogelijkheden voor de langdurig zieke werknemer in kaart. Ons doel: beweging krijgen in de ontstane situatie door mee te denken over passende oplossingen.

Lees meer