Arbeidsdeskundig onderzoek

AD Onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Human Capital Alert brengt passende re-integratiemogelijkheden voor de langdurig zieke werknemer in kaart. Ons doel: beweging krijgen in de ontstane situatie door mee te denken over passende oplossingen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

De Wet verbetering poortwachter schrijft werkgevers en werknemers voor om samen te werken aan de re-integratie in passende arbeid. Herplaatsing in de eigen functie is dan – bijna- altijd het vertrekpunt. Als dit aan het einde van het eerste ziektejaar nog niet het geval is, dan verwacht UWV dat de re-integratie op een ander spoor wordt gezet.

Re-integratie: intern of extern?

Bij het zogeheten tweede spoor moet er ook naar andere functies worden gekeken, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit vraagt om een grondig onderzoek naar de interne mogelijkheden op basis van de actuele belastbaarheid van de werknemer. De arbeidsdeskundigen van Human Capital Alert zijn gespecialiseerd in de uitvoering van deze onderzoeken.

Gesprek werknemer

Het arbeidsdeskundig onderzoek start met een dossieronderzoek en een gesprek met de betreffende werknemer. Hierin komt de situatie van de werknemer vóór verzuim aan de orde en diens visie op re-integratie. Ook wordt de rol en verantwoordelijkheid van de werknemer binnen zijn re-integratie uitgelegd en is er aandacht voor mogelijke toekomstige (financiële) scenario’s.

Gesprek werkgever

Hierna gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werkgever om de context van de specifieke verzuimsituatie helder te krijgen. Onderwerpen zijn onder meer het functioneren van de werknemer vóór het verzuim en het verloop van het verzuimtraject. Ook de visie van de werkgever op de re-integratiemogelijkheden en de verplichtingen vanuit de wetgeving komen aan de orde.

Conclusie en adviezen

Er kan bovendien een driegesprek plaatsvinden met zowel de werknemer als de werkgever. Hierin worden de arbeidsdeskundige conclusies besproken wat betreft de re-integratiemogelijkheden. Het advies wordt uitgelegd en vervolgafspraken gemaakt. Als afsluiting ontvangt de werkgever een heldere schriftelijke rapportage van de arbeidsdeskundige.

Meer weten?

Vraag een gesprek aan over onze aanpak rondom arbeidsdeskundig onderzoek en verken de mogelijkheden.

Neem contact op met onze relatiemanager Sil Wagenaar: hij helpt u graag verder!

sil.wagenaar@hcscan.nl
(06) 1211 8345