Individueel risicoprofiel

Naast rapportages kunnen wij een statistische data-analyse maken van elke organisatie waar we diensten aan leveren. Deze metingen gebruiken wij voor de stelselmatige opbouw van een database voor een zogeheten geaggregeerd klantprofiel. Dit is een individueel risicoprofiel voor elk bedrijf of elke instantie dat aangeeft op welke punten en momenten verbetering mogelijk is.

Metingen

De metingen bestaan uit harde en zachte data. Onder de eerste categorie valt onder meer de geboortedatum, datum datum in en uit dienst, het opleidingsniveau, en het aantal jaar werkervaring. Deze worden vergeleken met zachte data, te weten de klachten. Een van onze arbeidsdeskundigen legt beide metingen over elkaar heen en kan hieruit gemeenschappelijke delers destilleren?

Inzicht in zwakke plekken

Zo kan bijvoorbeeld aan het licht komen dat de lijn onvoldoende in staat blijkt om effectief met verzuimproblemen om te gaan. Of dat de bedrijfsarts teveel steken laat vallen bij het op juiste wijze rapporteren. Ook komt regelmatig voor dat er te lang wordt gezocht naar herplaatsing binnen de organisatie. Eerder het tweede spoor inzetten loont dan voor alle partijen.

Met een geaggregeerd klantprofiel krijgen organisaties een uniek inzicht in de eigen zwakke plekken rondom de aanpak van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Meer weten?

Neem contact op met James van der Spek:
james.van.der.spek@hcscan.nl
(06) 2453 3163