Experiment vervroegde no-riskpolis eindigt zonder beleidswijziging

Ziektewet (ZW)-gerechtigden konden niet eerder een baan vinden met een versneld toegekende no-riskpolis. Er is een periode getest of het eerder toekennen van de no-riskpolis helpt bij het vinden van werk. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt dat dit niet het geval is.

Kamerbrief

Op 29 oktober heeft Koolmees in een kamerbrief bekend gemaakt dat het ‘experiment vervroegde inzet no-risk polis Ziektewet’ ten einde is gelopen. Na evaluatie bleek dat de no-riskstatus niet geholpen heeft bij het eerder vinden van werk of duurzamere dienstverbanden voor de doelgroep.

In de huidige situatie ontvangt men na twee jaar ZW een WIA-uitkering, waar een no-riskpolis bij hoort. Tijdens het experiment werd de no-riskpolis al toegekend na één jaar. Het doel was de ZW-gerechtigde aantrekkelijker maken om aan te nemen. Door het financiële risico te verkleinen middels de no-riskpolis, werd gekeken of het traject versneld ook werkte.

Einde zonder verandering

Het experiment is nu ten einde gelopen. Voorlopig verandert de wetgeving omtrent toekenningsperiode van de no-riskpolis dus niet. Wel wordt er gekeken of de no-riskpolis voor andere doelgroepen, zoals mensen met scholingsbelemmeringen, toegepast kan worden.