Visie

visie

Verzuim staat gelijk aan braakliggende arbeidsproductiviteit. Hoe langer deze duurt, hoe kleiner de kans wordt op herstel en terugkeer in de functie. Als een werknemer een jaar ziek is, is de kans dat hij twee jaar verzuimt al 85%. In onze visie zijn vroege interventies de sleutel naar terugdringing van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ontzorgen werkgevers

Vandaar dat wij actie ondernemen langs diverse lijnen. Werkgevers ontzorgen we: te beginnen met onderzoek of zij alle mogelijkheden van de wetgeving hebben benut. We lichten complexe dossiers door en attenderen op alles wat in hun voordeel kan werken. Met onze kennis over het UWV en haar vele procedures brengen we vaart in situaties en bieden we nieuw perspectief. Ook verloning en casemanagement van Ziektewet- en WGA-dossiers nemen we uit handen.

Betrokken houden werknemer

Onze benadering is pro-actief en doortastend. Hoe eerder we beginnen, hoe groter de kans op reactivering, herstel en/of een geslaagde herplaatsing. Goed contact met zieke werknemers is hierbij essentieel. Daarom zetten we in op een frequente, persoonlijke benadering met duidelijke uitleg (zoals WIA-voorlichting) en afspraken. Zo voelen zij zich meer betrokken in en verantwoordelijk voor een goede uitkomst van een herstel- of re-integratietraject.

Een andere blik

Kortom, anders omgaan met schadelast en re-integratie voorkomt onnodige kosten en zorgt voor betere benutting van beschikbaar arbeidskapitaal. En we boeken succes met deze aanpak: we creëren echt beweging en voorkomen we dat zowel werkgever als werknemer verzanden in onduidelijkheid, misverstanden en een uitzichtloze situatie.

Schadelastbeheersing

Dit noemen we schadelastbeheersing: het reduceren van de kosten voor zowel werknemer als werkgever en de  verzekeraar. Bovendien kunnen we door statistische metingen binnen elke organisatie een specifiek klantprofiel opbouwen. Hiermee krijgt de opdrachtgever inzicht in welke momenten en processen verbetering behoeven. Zie individueel risicoprofiel

Wat wij doen

Meer weten?

Een vrijblijvend gesprek zorgt vaak al direct voor helderheid in de kansen om uw arbeidsongeschiktheidlasten te verlagen.

Neem contact op met onze relatiemanager Sil Wagenaar: hij helpt u graag verder!

sil.wagenaar@hcscan.nl

(06) 1211 8345