Wat kost een WGA-uitkering?

Een WGA-uitkering start na de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar. De werkgever betaalt gedurende 3 tot 24 maanden (afhankelijk van het arbeidsverleden van de arbeidsongeschikte) globaal 70% van het inkomen van de zieke medewerker dat hij verdiende vóór uitval door ziekte. Hier worden eventuele inkomsten in het heden vanaf getrokken.

Publieke of private verzekering WGA

Na deze twee jaar kan de betaling doorlopen tot maximaal 70% van het minimumloon maximaal 10 jaar. Hier komen de werkgeverspremies nog bij, plus de kosten voor de uitvoering van de wetgeving. Een werkgever kan kiezen voor publieke financiering: dan betaalt hij een gedifferentieerde premie achteraf. Bij eigenrisicodragerschap WGA heeft hij een private verzekering, waarbij premie vooraf wordt betaald.

Voorbeeld kosten WGA-uitkering

Jan van 50 verdient € 50.000,- per jaar en werkt sinds 15 jaar in Nederland. Hij wordt langdurig ziek: bij WGA-instroom in 2019 betaalt de werkgever maximaal 2 jaar lang 70% van Jans eerdere inkomen, dus € 35.000,00 per jaar.

Na deze twee jaar kan de werkgever maximaal 8 jaar lang nog 70% van het minimumloon € 14.000,00 per jaar moeten betalen. Globaal komt dit neer op maximaal € 182.000,00 plus werkgeverslasten.

Uiteraard is dit een globaal voorbeeld. Er is specialistische kennis vereist om een specifieke WGA-uitkering op maat te berekenen.