Na 2 jaar ziek nog ziek?

Ziektewetcasemanagement

Na 2 jaar (104 weken) stopt de Ziektewet-periode en de doorbetaling van uw loon. Ziet het ernaar uit dat u ook (deels) arbeidsongeschikt bent na die tijd? Dan informeren we u ruim op tijd over het aanvragen van een WIA-uitkering. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken.

IVA: volledig arbeidsongeschikt

De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk WGA en IVA. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk een IVA-uitkering als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Als uw situatie niet verandert, krijgt u de IVA-uitkering tot u 65 jaar bent. Deze wordt betaald door de overheid en maandelijks uitgekeerd door UWV.

WGA: kans op werken

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk een WGA-uitkering als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) weer kunt werken. In dit geval loopt het re-integratietraject waar u in zit onverminderd door en worden alle kansen onder de loep genomen.

Wat wij doen voor u

Ook in deze fase blijft uw werkgever verantwoordelijk voor uw re-integratie. Onze taak is om u zo goed mogelijk begeleiding te bieden tijdens dit traject. Met uw informatie over uw situatie krijgen we een goed beeld van wat er nog wel kan, wat niet meer en welke functies de meeste kansen bieden. We streven ernaar om samen met u zo snel en goed mogelijk een nieuwe, passende werkplek te vinden. In de WGA-fase ligt deze vaak buiten de eigen organisatie.

Persoonlijk contact helpt

Bij Human Captial Alert werken specialisten die organisaties helpen bij het voorkomen en beheersen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zieke werknemers sanctioneren doen we nooit. Uit ervaring weten we dat regelmatig en persoonlijk contact positief werkt in het re-integratietraject. Werknemers krijgen zo goed begrip van alle opties in elke fase en voelen dat ze er niet alleen voor staan.