Ziek: de eerste 2 jaar

Wie langere tijd ziek is en (tijdelijk) niet het eigen werk kan doen, gaat om de tafel met de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts. Samen het hen worden de mogelijkheden bekeken om weer aan het werk te kunnen. Wellicht is er aanpassing van het werk mogelijk, of is er ander werk wat u wel aankunt. In de eerste twee jaar betaalt uw werkgever uw loon door.

Wat wij doen voor u

Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie. Om zo goed mogelijk begeleiding te bieden tijdens dit traject, hebben ze ons ingeschakeld. Wij luisteren naar uw verhaal en brengen samen met u alle opties en kansen in kaart. Het is onze taak om zaken helder uit te leggen, al uw vragen te beantwoorden en samen een werkbaar plan van aanpak uit te voeren en te monitoren.

Kansen voor re-integratie

In dit plan van aanpak staat hoe u snel en verantwoord weer aan het werk kunt. Mogelijkheden zijn onder meer:

  • aanpassen van uw werk of werkplek (bijvoorbeeld: lager werktempo, andere stoel, minder taken, flexibele werktijden, vaker werkoverleg)
  • therapie├źn (bijvoorbeeld: traumabehandeling, stresstraining)
  • scholing
  • loopbaanbegeleiding
  • functie bij andere organisatie (als het binnen eigen bedrijf niet lukt)

Persoonlijk contact helpt

Wij zijn specialisten die organisaties helpen bij het voorkomen en beheersen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zieke werknemers sanctioneren doen we nooit. Uit ervaring weten we dat regelmatig en persoonlijk contact positief werkt in het re-integratietraject. Werknemers krijgen zo goed begrip van alle opties in elke fase en voelen dat ze er niet alleen voor staan.

WIA-voorlichting

Na een ziekteperiode van twee jaar stopt de loondoorbetaling vanuit de werkgever. Loopt de ziekteperiode hierna nog door, dan kan u als werknemer een zogeheten WIA-uitkering aanvragen. Wij kennen deze procedure van binnen en buiten en informeren u graag over de uitkering zelf, de hoogte ervan, wat er anders wordt etcetera.

Goed voorbereid

Ook bereiden we u goed voor op het beoordelingsgesprek van de bedrijfsarts van het UWV. Deze gaat namelijk onderzoeken of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de WIA-uitkering. Met de juiste voorbereiding weet u wat u te wachten staat en komt u niet voor verrassingen te staan.